People

Lady Jane Grey

posted on 19 Nov 2008 15:13 by cutieparade in People

 

เลดี้เจน เกรย์ (อังกฤษ: Lady Jane Grey) เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 เป็นพระธิดาของเลดีฟรานซ แบรนดอนและเฮนรี เกรย์ (ดำรงตำแหน่งดยุคมาเควสแห่งซัฟโฟล์ค) บ้านเกิดอยู่ที่แบรดเกรทท์พาร์ค ในเลสเตอร์

เลดี้เจน เกรย์ได้ทรงเข้าไปเรียนรู้ และอบรมมารยาทในวัง ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชินีแคทเธอรีน พารร์ มเหสีองค์สุดท้ายในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8

เลดี้เจน มีความสนิทสนมกับพระญาติเจ้าฟ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่ 6 พระโอรสองค์เดียวในพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ซึ่งต่อมาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ได้ขึ้นครองราชย์ เสด็จสวรรคตแต่อายุยังน้อย และทรงทำพินัยกรรมให้เจ้าหญิงเจนเป็นพระราชินีองค์ต่อไป โดยข้ามรัชทายาทอันดับหนึ่ง เจ้าฟ้าหญิงแมรีและรัชทายาทอันดับสอง เจ้าฟ้าหญิงอลิซาเบธ ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น โดยเจ้าฟ้าหญิงแมรีเป็นฝ่ายชนะ

รัชกาลของสมเด็จพระราชินีนาถเจนสิ้นสุดใน 9 วัน (บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่า 13 หรือ 11 วัน) เจ้าฟ้าหญิงแมรีทรงขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ และทรงสำเร็จโทษเจ้าหญิงเจน เกรย์ในลอนดอน ทาวเวอร์ด้วยการตัดศีรษะ

ซอ จัง กึม

posted on 07 Nov 2007 03:13 by cutieparade in People
 

ซอ จัง กึม (서장금, , ฮันจา: 徐長今, , MC: Seo Jang-geum, , MR: Sŏ Chang-kŭm ?) ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมอหลวงคนแรกที่เป็นสตรีแห่งราชสำนักเกาหลี มีชีวิตอยู่ในประมาณรัชสมัยของพระเจ้าจุงจง แห่งราชวงศ์โชซอน(ค.ศ. 1488 – 1544, ครองราชย์ ค.ศ. 1506 – 1544) เธอถูกกล่าวถึงทั้งหมด 7 ครั้ง ในจดหมายเหตุราชวงศ์โชซอนอย่างไรก็ตาม การกล่าวถึงในจดหมายเหตุนั้นมีรายละเอียดน้อยมากๆ แต่เป็นที่ทราบกันว่าพระเจ้าจุงจงได้พอพระทัยในความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ของซอจังกึมเป็นอย่างมาก จนไว้พระทัยให้ดูแลสมาชิกราชวงศ์ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางขั้นสาม และได้รับพระราชทานราชทินนาม "แด" (大) นำหน้าชื่อ โดยใช้ชื่อว่า "แดจังกึม" (大長今) ซึ่งหมายถึง จังกึมผู้ยิ่งใหญ่ โดยเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์เกาหลีที่ได้รับยกย่องอย่างสูง

นักวิชาการยังคงถกเถียงถึงปัจจุบันว่า ซอจังกึม เป็นบุคคลที่มีประวัติดังเรื่องเล่าจริง หรือว่าเป็นบุคคลที่สาบสูญไปในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เรื่องของแดจังกึมได้เตือนเราถึงสิทธิสตรีในทุกยุคทุกสมัย หลังสมัยแดจังกึม เกาหลีไม่ได้มีหมอประจำพระองค์หรือประจำตัวประธานาธิบดีเป็นสตรีเลยตราบจนปัจจุบัน

การกล่าวถึงในจดหมายเหตุราชวงศ์โชซอน

 • มีนาคม - เมษายน ค.ศ. 1515 เมื่อพระมเหสีองค์ที่ 2 ของพระเจ้าจุงจงสิ้นพระชนม์จากโรคแทรกซ้อนขณะคลอดบุตร ศาลหลวงได้ทูลขอให้พระเจ้าจุงจงลงพระราชอาญาหมอหญิงทุกคนที่ถวายการดูแลพระมเหสี ซึ่งรวมถึงซอจังกึมด้วย พระเจ้าจุงจงทรงปฏิเสธ และตรัสว่า
  จังกึมควรได้รับความชอบจากการทำคลอดให้เหล่าสนมและมเหสีในวังอย่างปลอดภัย แต่ข้ามิเคยได้ตบรางวัลนางเลยจนถึงตอนนี้ เนื่องจากมีกิจมากมาย แต่ตอนนี้พวกท่าน (หมายถึง ศาลหลวง) บอกให้ข้าลงอาญานาง เพราะพระมเหสีสิ้นพระชนม์ แต่ข้าจะไม่ลงโทษนางเหมือนกับที่ข้าไม่ได้ตอบแทนนาง นั่นเพียงพอแล้ว
 • ค.ศ. 1524 ได้มีการบันทึกในจดหมายเหตุว่า
  แดจังกึม เป็นหมอหญิงที่ยอดเยี่ยมกว่าหมอหญิงทั้งหลายในวัง ดังนั้น นางจึงได้รับอนุญาตให้ถวายการดูแลพระราชา
 • ค.ศ. 1533 จดหมายเหตุได้บันทึกพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระพลานามัย
  ข้าได้หายจากความเจ็บไข้ที่ป่วยมาเป็นเดือน เหล่าหมอหลวงทั้งหลายควรได้รับการสรรเสริญ จังกึม และ คยีกึม หมอหญิงทั้ง 2 ให้ได้รับข้าว 15 กระสอบ ถั่ว 15 กระสอบ และผ้า 10 พับ เป็นการตอบแทน
 • 29 มกราคม ค.ศ. 1544 จดหมายเหตุบันทึกพระราชโองการ
  ข้ามิได้ปฏิบัติราชกิจเลยตั้งแต่ข้าเป็นหวัด ไม่กี่วันก่อน ข้าได้เข้างานสัมมนาวิชาการปรัชญา แต่ด้วยอากาศเย็นทำให้อาการข้ายิ่งแย่ลง ข้าได้ให้หมอหลวง ปักเซกอ และ ฮงจิม อีกทั้งหมอหญิงแดจังกึม หารือกันเรื่องการรักษา แจ้งให้สำนักหมอหลวงทราบด้วย
 • 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1544 จดหมายเหตุบันทึกว่าพระเจ้าจุงจงสรรเสริญแดจังกึม หลังจากที่รักษาพระอาการหวัดหาย
  25 ตุลาคม ค.ศ. 1544 จดหมายเหตุบันทึกการสนทนาระหว่างเสนาวังหลวงและแดจังกึม เกี่ยวกับพระพลานามัยที่กำลังแย่ลง แดจังกึมได้กล่าวว่า
  ฝ่าบาทบรรทมช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวาน และบรรทมช่วงสั้นๆ เมื่อรุ่งสาง ฝ่าบาททรงขับถ่ายปัสสาวะ แต่ยังทรงท้องผูกมากว่า 3 วันแล้ว
 • 26 ตุลาคม ค.ศ. 1544 จดหมายเหตุได้บันทึกพระราชดำรัส
  "ข้ายังท้องผูกอยู่ จะต้องมีวิธีการรักษาอย่างไรหลังจากที่ได้หารือแล้ว หมอหญิง (แดจังกึม) รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดี" หลังจากนั้น แดจังกึมก็กล่าวถึงพระอาการและวิธีรักษาให้เหล่าเสนาทราบ
 • 29 ตุลาคม ค.ศ. 1544 จดหมายเหตุบันทึกว่าพระเจ้าจุงจงทรงหายจากพระอาการท้องผูก และได้ให้เหล่าหมอหลวงได้หยุดพักผ่อน (พระเจ้าจุงจงสวรรคต ในอีก 17 วันต่อมา คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1544
 • การกล่าวถึงในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1544 เป็นวันสุดท้ายที่จดหมายเหตุกล่าวถึง แดจังกึม

การกล่าวถึงในบันทึกทางการแพทย์

ชื่อของ ซอจังกึม ยังได้รับการบันทึกไว้ใน "บันทึกของข้าราชการแพทย์แห่งโชซอนเกาหลี" ส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ได้บันทึกถึงที่มาความสำเร็จของซอจังกึม ซึ่งมีข้อความต่อไปนี้

หมอหญิงจังกึม ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ ได้รับพระราชทานราชทินนามว่า "แดจังกึม" โดยเป็นราชโองการจากพระเจ้าจุงจง กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์โชซอน ในปีที่ 18 แห่งรัชสมัยของพระองค์ เมื่อครั้งนั้น ไม่เคยมีธรรมเนียมให้สตรีมาบำบัดรักษากษัตริย์มาก่อน หากพระเจ้าจุงจงทรงไว้พระทัยในวิธีการบำบัดรักษาพระอาการประชวรจากพระกระยาหารของหมอหญิงจังกึม จังกึมเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการจารึก ในฐานะที่รับรับพระราชทานราชทินนาม "แด" หน้าชื่อของนาง

จินตนาการทางโทรทัศน์

จากชื่อของ ซอจังกึม ในจดหมายเหตุราชวงศ์โชซอน ทำให้ทีมสร้างละครของสถานีโทรทัศน์ MBC ของเกาหลีใต้ เกิดแรงบันดาลใจสร้างเป็นละคร "แดจังกึม" ขึ้น และประสบความสำเร็จทั่วทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตาม ซอจังกึม ในละครเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงตัวละครจากจินตนาการเท่านั้น โดยเริ่มจากการเป็นนางในในห้องเครื่องของวังเกาหลี ที่ชีวิตพลิกผันมาเป็นหมอหลวง อาจเนื่องจากประวัติของ ซอจังกึม ในประวัติศาสตร์มีอย่างคลุมเครือ

จักรพรรดินโปเลียนที่ 1

posted on 12 May 2007 10:16 by cutieparade in People